KRUHOVÝ TRÉNINK (Circuit Training System -
UK Royal Naval School of Physical Training)

 

Kruhový trénink je jednou z ideálních forem tréninku jak pro jedince tak umožňuje i skupině lidí cvičit společně, předepsaný počet cviků ve fyzických možnostech každého daného jednotlivce. Každý cvičenec si může průběžně měřit i svůj progres proti času.

 

KT lze při požadované skladbě cviků nejen využít při kondiční přípravě v různých sportech, ale i všeobecně pro kteréhokoli jednotlivce s cílem svalového rozvoje a zvyšování fyzické kondice. Vhodnou skladbou cviků a pravidelným programem pak lze také efektivně předcházet svalovým oslabením - zkrácením. Jednotlivé svalové partie jsou nejen úměrně zatěžovány, ale cviky voleny tak, aby jejich variabilita umožnila pokrýt celou škálu pohybů, které každá svalová skupina umožňuje, s úkolem dosažení dalších z primárních cílů KT, svalové rovnováhy a postupného rozvoje všestrannosti.


Několik základních principů KT podstatných k dosažení stanovených cílů:

 

 - procvičit celé tělo
 - rovnoměrně procvičit každou svalovou skupinu
 - aplikovat princip přetížení (pro strukturu cvičební jednotky ZTV - zdravotní tělesná výchova, odpovídá tento princip rozvíjející části)
- cviky jsou jednoduché a snadno aplikovatelné, přesto dostatečně zatěžují procvičovanou partii, tak aby byly naplněny požadované cíle
- KT umožňuje každému jedinci dosáhnout svého limitu

 

Vedení KT:

 

Instruktor musí nejen plně rozumět benefitům získaných z jednotlivých cviků, ale chápat KT jako celek. Dále musí dodržovat cíle (cíl=klient), správně rozvrhnout čas pro jednotlivé fáze KT, dodržovat cvičební temto (NE příliš pomalu, NE příliš rychle). Při skupinových KT je nejen nutné rozdělit cvičence dle fyzické zdatnosti a cílů, ale i v jednotlivých skupinách správně vybalancovat celkovou obtížnost.

 

- ne příliš těžké - vede k téměř žádnému rozvoji, klient si může ublížit
- ne příliš lehké - vede k velmi pomalému rozvoji

 

Úspěšnost KT závisí také na osobnosti a dovednostech instruktora. Ten musí cviky nejen umět vysvětlit, ale i správně názorně předvést a trvat na jejich správném provádění. V neposlední řadě vždy dohlížet na bezpečnost cvičících, zvláště při používání nářadí.


Typy KT:

 

- individuální
- barevný
- všeobecný
- specifický

 

 

 

 

 

Bonasus Gym logo
Chlumec nad Cidlinou
mobil +420 605 887 217
Otevírací doba (viz Kontakt)
© 2010 Bonasus Gym. Všechna práva vyrazena. | Fragrances