Návštěvní řád

Upřesňující pokyny pro návštěvníky sauny:

1. Kapacita saunové kabiny je 7 osob. Stejný počet míst je i v odpočívárně. Počet skříněk je 14.

2. Potřeby pro saunování, které si návštěvník přinese:
         - mýdlo
         - šampon
         - ručník
         - osušku nebo prostěradlo

3. V celém prostoru sauny se návštěvník pohybuje zásadně nahý a bos. Chová se tiše a ohleduplně k ostatním

4. Pobyt v sauně je určen zdravým osobám a každý návštěvník je zde na vlastní odpovědnost.

5. Do sauny nemají přístup osoby, které mají povrchové krvácení, venerické choroby a trpí zánětlivým onemocněním, horečkou, nachlazením, průjmem, dále nemocní s kožními chorobami, bacilonosiči a také členům rodin, jichž příslušníci trpí některou infekční chorobou.

6. Do sauny není povolen vstup návštěvníkům opilým, pod vlivem drog, zahmyzeným, páchnoucím a dále osobám, které nerespektují saunovací řád a zásady slušného chování.

7.Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhujícího personálu, kteří jsou osobně zodpovědní za dodržování saunovacího řádu.

Postup při saunování:

1. Návštěvník se svlékne v šatně a potom se důkladně umyje mýdlem pod sprchou.

2. Před vstupem do potní místnosti se návštěvník osuší ručníkem .

3. Do potní místnosti si návštěvník bere osušku nebo prostěradlo, na které si sedne nebo lehne tak, aby pot odkapával pouze na toto prostěradlo nebo osušku.

4. Doba pobytu v potní místnosti je individuální a pohybuje se od 5 – 15 minut. Při pocitu nevolnosti je nutné ihned potní místnost opustit.

5. Po opuštění potní místnosti se návštěvník osprchuje teplou vodou a ochladí se v ochlazovacím bazénu nebo pod sprchou. Je přísně zakázáno vstoupit do ochlazovacího bazénu bez osprchování!!

6. Po ochlazení doporučujeme odpočinek v odpočívárně, popř. doplnění tekutin.

7. Tento saunovací cyklus doporučujeme 3 – 5x opakovat.

8. Doba pobytu v prostorách sauny je 120 minut.

9. Ve všech prostorách sauny je nutné z hygienických důvodů při sezení nebo ležení používat k podložení ručník nebo prostěradlo.

10. V potní místnosti je zakázáno sušit ručníky, osušky a prostěradla.

V prostoru celé sauny je zakázáno:

barvení vlasů, holení, přepírání ručníků, osušek a prostěradel a provádět další činnosti, které nesouvisí s provozem sauny.

Dále je zakázáno používání skleněných a porcelánových sklenic a lahví vyjma místnosti šatna , donášení vlastních nápojů, potravin a jejich konzumace ve všech prostorách sauny.

Bonasus Gym logo
Chlumec nad Cidlinou
mobil +420 605 887 217
Otevírací doba (viz Kontakt)
© 2010 Bonasus Gym. Všechna práva vyrazena. | Fragrances