Saunování s dětmi

Dříve než své děti vezmeme do sauny, měli bychom se informovat o všem, co se saunováním dětí souvisí, čemu se vyhýbat a co jim může prospět, abychom dosáhli co největšího účinku sauny.

Dítě, které netrpí závažným onemocněním a je schopno běžných životních úkonů, zejména cvičit, běhat, koupat se v chladné i horké vodě, plavat, se může bez obav i saunovat. Správné saunování obvykle nepůsobí zdravým dětem žádné problémy, rozhodně nevede ke vzniku nemoci. Máte-li v těchto záležitostech jasno, nic nebrání saunování s dětmi.

Účinky saunování

Saunování rozhodně ne vždy a vše léčí, je třeba ho chápat jako podpůrnou proceduru. Saunování může posílit obranyschopnost organismu, což se ukázalo především v období, kdy se vyskytuje onemocnění horních cest dýchacích virového původu.

Saunování je vnímáno jako skvělý preventivní prostředek, jeho význam spočívá v posílení obranyschopnosti organismu vlivem reakcí na tepelný podnět.

Příznivý vliv saunování se projevil zejména u dětí respiračně oslabených a u astmatiků. Důvodem k zavádění pravidelného saunování do mateřských školek byl pokles onemocnění virovými chorobami cest dýchacích, jejich lehčím průběhem a snížením počtu komplikací u dospělých.

Dlouhodobý účinek saunování

Vlivem cyklů saunování, dochází u dětí i dospělých k uvolnění a relaxaci vlivem protistresových hormonů, k pocení a s tím souvisejícímu vylučování nadbytečné soli a také k přeladění vegetativní nervové soustavy důležité pro zlepšení životních funkcí (kvalitního spánku, chuti k jídlu, úpravy funkčních změn činnosti srdce a cév).

Největší význam má vzestup hladiny imunoglobinu A, který se nachází na sliznici dýchacích cest a zabraňuje pronikání mikrobů. Hladina imunoglobinu A klesá až sedmý den po saunování, což je důvod k pravidelné návštěvě sauny jednou za týden.

Účinek saunování na jednotlivé orgány

Dýchání

Dochází k prohloubení dýchání, uvolnění dolních cest dýchacích a rozpuštění hlenu.

Vegetativní systém

Po saunování jsou dětí klidné, v dobré náladě, mají chuť k jídlu a dobře spí.

Hladina imunitních protilátek

Saunování vyvolává tvorbu obranných protilátek přímo na sliznici cest dýchacích a zvyšuje celkovou hladinu imunitních globulinů, které vydrží na vyšším stupni po dobu šesti dnů. Saunování podporuje schopnost dítěte ochránit se vůči nemocem a infekcím.

Hormonální hladina

Euforie a relaxace jsou vyvolány reakcí hormonálního systému. Hormony vedou i k zmírnění bolesti kloubů a svalstva i dýchacích obtíží.

Od kdy a kdy saunovat

Finové ukázali, že saunovat se dá opravdu v každém věku – od nejútlejšího dětství až do vysokého stáří. V praxi se ukázalo, že děti na závěrečném okrají batolícího věku (ve věku 2,5 až 3 roky) jsou již natolik schopné pohybu a vyjádření svých reakcí na saunování, že nic nebrání tomu, abyste se s nimi začali saunovat. Děti po třetím roce nevyvolávají při saunování žádné potíže a dá se s nimi komunikovat o jejich pocitech během saunování.

Nejvhodnější doba k saunování, pokud dítě chodí do školky je v dopoledních hodinách a to nejlépe po krátké procházce nebo jiné nenáročné pohybové aktivitě. Po saunování by měl následovat obět a odpolední odpočinek. Pro starší děti je vhodná doba odpolední do šesti hodin. Po sauně má následovat večeře a spaní.

Saunujeme se

Saunování dětí i dospělých má stejné fáze. Dítě se osprchuje a omyje mýdlem, znovu osprchuje, utře se do ručníku a do sauny vstupuje pod saunovacím prádlem (prostěradlem). Celý průběh saunování sleduje dospělá osoba, která dbá o bezpečnost dětí a udržení pořádku.

Pro vyhřívání nastavíme teplotu na rozhraní pásem horkého a hypertermického vzduchu (teplota 86°C v úrovni hlavy dospělé osoby).

Na vrcholu prohřívání (po 3-5 minutách, max. po 6-8 min.) si mohou děti masírovat pokožku prsty, masážní žínkou nebo kartáčkem. Začnou u nohou a pokračují směrem nahoru.

Po prohřátí si děti opláchnou pot a následuje krátká koupel v ledovém bazénku nebo pobyt na čerstvém vzduchu doplněný respirační gymnastikou.

Fáze prohřátí a ochlazení je vhodné s dětmi opakovat dvakrát, maximálně třikrát. Doba saunování nemá překročit u dětí 30 až 60 minut a řídí se tělesnou aktivitou před nebo po saunování.

Po posledním ochlazení se děti osprchují, osuší a obléknou se.

Po skončení saunování se osvědčuje zařadit pohybovou aktivitu, vhodná jsou zejména respirační cviky. Můžeme aplikovat i krátkou aromamasáž, za využití zklidňujících olejů.

Nemoci a saunování

Po nemoci a následném léčení by se dítě nemělo saunovat. Dítě by se mělo nejprve adaptovat na prostředí ve školce nebo škole a začátek saunování se doporučuje až po dvou týdnech od návratu do kolektivu.

Bonasus Gym logo
Chlumec nad Cidlinou
mobil +420 605 887 217
Otevírací doba (viz Kontakt)
© 2010 Bonasus Gym. Všechna práva vyrazena. | Fragrances